logo

Мэдээ

Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээ -нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Аймгийн хууль, эрх зүйн байгууллагуудтай хамтран "Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээ" нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж, 1,4,6 дугаар багийн иргэдэд албаны үйл ажиллагааг сурталчлан таниулж, иргэдийн сонирхсон асуултанд хариулж, гарын дардсыг нь хэвлэмэл хуудсанд буулган дурсгал болгох зэрэг үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаа.