logo

Мэдээ

Алба хаагчид овоотой хөтөл орчмын нийт 1 км газрын хогийн цэвэрлэлээ

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/194 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн төр, төсвийн байгууллагуудын ажилтан, алба хаагчид улсын чанартай авто зам цэвэрлэх ажилд тус албаны алба хаагчид овоотой хөтөл орчмын нийт 1 км газрын хогийн цэвэрлэлээ.