logo

Мэдээ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд хууль сахиулах байгууллагын үүрэг оролцоо

Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд хууль сахиулах байгууллагуудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, алба хаагчдын танин мэдэхүй, мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх зорилготой “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд хууль сахиулах байгууллагын үүрэг оролцоо” сэдэвт илтгэлийн уралдаанд тус албаны гарын хээний санч, цагдаагийн ахлах дэслэгч П.Чанцалдулам "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын үүрэг оролцоо" сэдэвтэй илтгэл тавьж оролцлоо.