logo

Мэдээ

Замын хөдөлгөөний дүрэм, Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиар сургалт зохион байгуулагдлаа.

Булган аймгийн Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн ахлах зохицуулагч, цагдаагийн хошууч Д.Төрбат 2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр "Замын хөдөлгөөний дүрэм, Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль"-иар тус хэлтсийн алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.