logo

Мэдээ

"ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ"

"ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ" 

          Энэхүү аян нь “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай” хуулийг сурталчлан таниулах, жендэр, жендэрийн хэвшмэл ойлголт, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, сайн туршлага, санаачилгыг түгээн дэлгэрүүлэхээс гадна харилцан бие биедээ хүндэтгэлтэй хандаж, эмэгтэйчүүдийн нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө, эмэгтэйчүүдийн манлайлал болон өсвөр үеийн жендэрийн талаарх ойлголт мэдээллийг нэмэгдүүлэх, цахим орчинд ялгаварлан гадуурхалтыг багасгах агуулгаар зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлогтой юм.
 
 
БУЛГАН АЙМГИЙН ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС