logo

Нүүр хуудас

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Б.АРИУН-ЭРДЭНЭТЭЙ, ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ П.ЦОГБАДРАХ 2023 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ГАРГАН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

2023 ОНЫ  ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ГАРГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААР БАТЛУУЛЛАА.